Potvrde o rezidentnosti za Google i Facebook iz 2020. godine

Potvrde o rezidentnosti za Google i Facebook iz 2020. godine
0

U svrhu ostvarivanja prava pravnih i fizičkih lica koja proizlaze iz ugovora / sporazuma / konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa određenim zemljama, vjerojatno vas je već kontaktirao vaš knjigovođa da mu dostavite potvrde o rezidentnosti za Google i Facebook iz 2020. godine.

Status rezidenta dokazuje se isključivo potvrdom na obrascu koji je propisao nadležni organ druge države sa kojom je u primjeni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ista potvrda vam može služiti za više namjena između ostalog za:

  • za umanjenje porezne obaveze
  • izuzimanje od plaćanja poreza ili
  • povrata više plaćenog poreza.

 

Između ostalih države koje imaju potpisan ugovor sa Republikom Irskom su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija …

 

Ako tražite Potvrde o rezidentnosti za Google iz 2020. godine to možete uraditi na slijedećem linku:

https://support.google.com/google-ads/gethelp

 

No, ako vam je hitno, potvrdu za rezidentnosti za Google Ireland Limited iz 2020. možete se poslužiti i validnom potvrdom sa linka ispod:

Google Ireland Limited Certification of tax residence for tax year 2020

 

 

Ako tražite Potvrde o rezidentnosti za Facebook iz 2020. godine to možete uraditi na slijedećem linku:

https://www.facebook.com/business/help/

 

No, ako vam je hitno, potvrdu za rezidentnosti za Facebook Ireland Limited iz 2020. možete se poslužiti i validnom potvrdom sa linka ispod:

Facebook Ireland Limited Certification of tax residence for tax year 2020

Vezano

Ostavite komentar