Manje pravila i lakše poslovanje za Europske banke

Manje pravila i lakse poslovanje za Europske banke
0

Zbog Korona krize i Europske banke su se našle na udaru. Smanja je emisija kredita, smanjena je potrošnja, uvedeni su moratoriji na otplatu rata, te je općenito umnogome otežano poslovanje Europskih banaka.

Da bi olakšali poslovanje banaka, te na taj naćin pomogli privredi i stanovništvu Europe, Europski parlament je danas potvrdio da će u budućnosti olakšati bankama poslovanje s manje pravila, te da će europski supervizori raditi zajedno sa bankama na oporavku Euro privrede.

Ono što je bitno napomenuti je da je Europski parlament zatražio da se pojednostave procedeure za odobravanje kredita stanovništvu i privrednim subjektima.

Bitne promjene su i na planu obaveznih rezervi banaka koje će biti smanjene do početka 2023. godine, što će u konačnici omogućiti još veći plasman sredstava.

Bankarski softwer će u budućnosti predstavljati kapital banke, te se na taj način ohrabruje digitalizacija i investiranje u software.

 

Vezano

Ostavite komentar