Anketar (m/ž)

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
 • Objavljeno: 24/06/2020
 • Aplikacije 0
 • Pregledi 62
Oglas za posao

Način prijavljivanja 

Zainteresovani kandidati mogu aplicirati putem sljedećeg linka: https://forms.gle/dwPVV9Rwk5eng414A najkasnije do 29.06.2020. godine.

Više informacija:

CREDI-Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) iz Sarajeva u saradnji sa partnerskim univerzitetima radi na širenju mreže anketara za provođenje istraživanja iz društvenih nauka na području Bosne i Hercegovine. U okviru te mreže potreban nam je veći broj anketara za nekoliko anketa koje će CREDI provoditi u narednom periodu. Tražimo odgovorne, komunikativne i savjesne osobe koje su spremne biti dio naše mreže anketara. Kako biste aplicirali za posao anketara, molimo Vas da popunite obrazac na sljedećem linku. Nakon apliciranja ćemo sve one koji ispunjavaju uslove kontaktirati u što kraćem roku. Nudimo adekvatnu finansijsku naknadu, kvalitetne treninge koje će voditi međunarodni eksperti, te mogućnost redovnog angažmana u budućim anketama. Pored toga, zainteresirani anketari će imati priliku za obavljanje prakse i uključivanje u druge aktivnosti CREDI centra.

O organizaciji

Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja (CREDI) je neovisni, neprofitni i nestranački think-tank s ciljem jačanja kulture vođenja politike utemeljene na dokazima u BiH i regiji Zapadnog Balkana. To činimo proizvodnjom visoko kvalitetnih evaluacija programa i politika, kao i istraživanja u društvenim naukama, koristeći najsavremenije metodološke pristupe. Naša misija je da kvalitetnim empirijskim dokazima doprinesemo poboljšanju učinkovitosti širokog spektra projekata, programa, politika i organizacija. Također smo posvećeni izgradnji kapaciteta za provođenje evaluacija kroz niz programa obuke koje nudimo evaluatorima i kreatorima politika.

Opis posla i zaduženja

Anketar je dužan, u skladu sa svojim stručnim kompetencijama i profesionalnom iskustvom te specifičnom znanju usvojenom tokom edukacije koju organizira CREDI centar, aktivno sudjelovati u realizaciji istraživanja i prikupiti odgovore na upitnike pomoću manje ili više intenzivne lične komunikacije sa ispitanicima na terenu ili putem telefona.

Opis specifičnih poslova i zaduženja anketara:

 • Redovna komunikacija sa Regionalnim terenskim koordinatorom mreže i predstavnicima CREDI centra;
 • Učešće u treninzima i obukama za anketare koje će biti organizovane od strane Ragionalnih terenskih koordinatora i/ili CREDI centra;
 • Anketiranje i intervjuisanje uživo na prethodno definisanom lokalnom terenu (u kompanijama, domaćinstvima, školama, fakultetima, institucijama različitog oblika, ulici i sl.) uz upotrebu kompjuterske opreme, papira i olovke ili putem telefonskog i video poziva;
 • Prikupljanje svih informacija i podataka na terenu u skladu sa prethodno dafinisanim procedurama uz odgovorno i profesionalno rukovanje istraživačkim materijalima i opremom;
 • Uljudna i profesionalna komunikacija sa nepoznatim ispitanicima različitog  etničkog, religijskog, obrazovnog, seksualnog, spolnog i socioekonomskog statusa, opredjeljenja i porijekla koji su dobrovoljno pristali da učestvuju u istraživanju, uz puno poštivanje njihovih stavova, mišljenja i privatnosti;
 • Asistiranje i pomoć kroz davanje uputa i pojašnjenja ispitanicima prilikom popunjavanja anketnih formi i obrazaca, te raspoloživost u objašnjavanju značenja sadržaja pitanja u upitniku (ukoliko ispitanici sami popunjavaju upitnik);
 • Podnošenje kratkih izvještaja na zahtjev CREDI centra i lokalnih partnera o pojedinostima anketiranja;
 • Sistematičan pristup u provjeri ispravnosti forme unesenih odgovora i procjeni adekvatnosti uslova odgovaranja, kao i odgovoran odnos u sigurnom i organizovanom obilježavanju, sortiranju i tretmanu popunjenih upitnika.

Profil kandidata

Prednost će imati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Posjeduju osnovno znanje iz procesa prikupljanja podataka u društvenim naukama (ekonomija, marketing, psihologija, socijologija, politologija, socijalni rad, pravo i javna uprava);
 • Posjeduju prethodno iskustvo u anketiranju ili u poslovima koji zahtjevaju direktnu ličnu ili telefonsku komunikaciju sa klijentima;
 • Posjeduju dobre komunikacijske i organizacijske vještine, te su otvoreni i spremni na uljudnu komunikaciju sa nepoznatim ljudima;
 • Posjeduju visok stepen sistematičnosti, opreznosti i odgovornosti u radu;
 • Posjeduju odlično poznavanje rada u MS Office paketu, te se znaju služiti Android i iOS operativnim sistemima;
 • Posjeduju sposobnost rada u timu;
 • Posjeduju sposobnost samostalnog rada;
 • Posjeduju dobro poznavanje engleskog jezika;
 • Studenti su nekog od partnerskih univerziteta.

Period trajanja zadatka

Angažman anketara odnosi se na projektne istraživačke aktivnosti koje CREDI centar realizuje sa svojim partnerima. Obim posla i dinamika rada će biti detaljno dogovorena sa odabranim kandidatom.

Lokacija rada

Izabrani kandidati će raditi na području onih regija i kantona koje naznače u formi za slanje aplikacije.

Više informacija o našem centru možete pronaći ovdje, a za sva dodatna pitanja se možete obratiti na sljedeću email adresu contact@credi.ba.

Pojedinosti oglasa
 • Okvirna mjesečna plataPo dogovoru
 • Nivo u karijeriRadnik
 • IskustvoPoželjno
 • SpolM/Ž
 • EdukacijaSrednja škola