Pravnik (m/ž)

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
 • Objavljeno: 21/05/2020
 • Aplikacije 0
 • Pregledi 195
Oglas za posao

Udruženje Zaboravljena djeca rata objavljuje konkurs za angažovanje pravnika/ice na period od 12 mjeseci na pola radnog vremena (50%) u okviru projekta „Zakonsko i društveno prepoznavanje djece rođene kao posljedica ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini“ finansiranog od strane Medice mondiale, organizacije za ženska prava sa sjedištem u Kelnu, u Njemačkoj.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Diplomirani/a pravnik/ica;

 • Poznavanje međunarodnih i domaćih standarda/zakona/konvencija/strategija o ljudskim pravima (ženskim i dječijim pravima);
 • Istraživačke vještine sa posebnim naglaskom na stručnu analizu u okviru domaćeg zakonodavstva (analiza iz perspektive ljudskih prava), te posjedovanje znanja za korištenje komparativne metode u analiziranju;
 • Posjedovanje znanja iz sljedećih oblasti: poznavanje zakonskog i političkog okvira za izgradnju mira, koncepti i važnost suočavanja sa prošlošću, ženska prava, ravnopravnost spolova, diskriminacija i stigmatizacija, politička uređenost BiH, etnonacionalizam i separacija.
 • Potrebno prethodno iskustvo u analiziranju zakona Bosne i Hercegovine (uključujući FBiH, RS i Brčko Distrik), te iskustvo u kreiranju preporuka za izmjene i dopune postojećih zakona;
 • Poželjno je poznavanje engleskog jezika radi boljeg razumijevanja literature na temu „djece rođene zbog rata“;
 • Iskustvo u radu na računaru, posebno u programima MS Office paketa, te Internet pretraživača;

OPIS POSLOVA:

 • Blagovremeno izvršavanje datih zadataka i dužnosti;
 • Analiziranje međunarodnih standarda/zakona/konvencija/strategija od ljudskim pravima i slobodama;
 • Analiziranje zakona Bosne i Hercegovine, kao i zakona Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta;
 • Kreiranje preporuka u saradnji sa koordinatoricom projekta, te predstavnikom/com Udruženja;
 • Pisanje pravnih članaka za website Udruženja;
 • Nadgledanje i pružanje mišljenja vezano za nove zakone i reforme u pravnom smislu;
 • Pisanje izvještaja o izvršenim analizama sa preporukama za dalju distribuciju analize;
 • Prisustvo sastancima Udruženja;

Dodatne mogućnosti: poslovna putovanja sa predstavnicom Udruženja Zaboravljena djeca rata + dobrovoljno učešće na ostalim aktivnostima Udruženja;

TRAJANJE ANGAŽMANA:

 • Konkurs traje do 15.06.2020. godine, a proces selekcije biće završen do 23.06.2020. godine;
 • 12 mjeseci (s tim da je prvi mjesec predviđen za probni rad);
 • Potpisivanje ugovora predviđeno za period do 25.06.2020 godine;
 • Produženje ugovora ovisi o adekvatnosti i učinkovitosti izvršavanja zadataka i dužnosti, kao i o finansijskim mogućnostima Udruženja za nastavak saradnje;

OBAVEZE UDRUŽENJA:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje svih dogovorenih uslova rada, a koji će biti navedeni u ugovoru. Dva primjera ugovora zadržava Udruženje, jedan angažovana osoba;
 • Udruženje se obavezuje na blagovremeno obavještavanje o potencijalnim izmjenama u sklopu projekta;
 • Udruženje se obavezuje na poštivanje radnog odnosa i ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti uzimanja slobodnih dana/godišnjeg odmora/bolovanja;
 • Tokom svakog radnog dana Udruženje se obavezuje na pružanje mogućnosti korištenja pauze od 30 minuta koja ulazi u satnicu;
 • U skladu sa dogovorom, angažovana osoba može raditi i od kuće u slučaju potrebe;
 • Informacije o visini plate i organizaciji radnog vremena ćete dobiti tokom intervjua;

Molimo vas da na email zaboravljenadjecarata@outlook.com pošaljete sljedeće dokumente:

 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Komparativna (stručna) analiza Zakona o ličnom imenu na nivou Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta. Objasniti sličnosti i razlike ovih zakona, ukazati na potrencijalne propuste zakona i navesti najmanje dvije preporuke za izmjenu i dopunu postojećih zakona.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem sljedećih email adresa:

zaboravljenadjecarata@outlook.com ili ajna.jusic@outlook.com.

Također, budite slobodni kontaktirati i putem telefona +387 62 549 374 (kontakt osoba ispred Udruženja je Ajna Jusić).

Pojedinosti oglasa
 • Okvirna mjesečna plataPo dogovoru
 • Nivo u karijeriRadnik
 • IskustvoDrugo
 • SpolM/Ž
 • EdukacijaFakultetsko