Viši asistent (M/Ž)

Application deadline date has been passed for this Job.
Jobo.ba za klijenta
  • Objavljeno: 11/05/2020
  • Aplikacije 0
  • Pregledi 42
Oglas za posao

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu aa osnovu člana 103. Zakona visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novineKantona Sarajevo”, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje nauku, broj: 02-‘3-2-1475/20 od 20.03. 2020. godine Senata Univerziteta Sarajevu, broj: 01-9-50/20 od29.04.2020. godine,  raspisuje

 KONKURS  

Viši asistent

za izbor akademskog osobljaOblast religijska pedagogija izvršilac saradnik zvanju viši asistent, puno radno vrijemeUvjeti: kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. stav 1. tač. b) Zakona visokomobrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17), te člana194. stav 1. tačka b) Statuta Univerziteta Sarajevu.Uz prijavu na konkurs za izbor akademsko zvanje, kandidati prilažu dokaze skladu sačlanom 203. Statuta Univerziteta Sarajevu.Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor akademsko zvanje je obavezan svojojprijavi naznačiti akademsko zvanje oblast za koje se prijavljuje. suprotnom, takva prijavaće se smatrati neurednom neće biti razmatrana.Sa izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor radu sa punim radnim vremenom na periodna koji je izabran skladu sa članom 94. stav (4) Zakona visokom obrazovanju (“Službenenovine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17) skladu sa članom 193. stav (2) Statuta UniverzitetaSarajevu.Dokumenti se dostavljaju originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Konkurs ostaje otvoren do 24.05.2020  

Nepotpune neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

Prijave se podnose na adresu: Fakultet islamskih nauka Univerziteta SarajevuĆemerlina 54, 71000 Sarajevo

Pojedinosti oglasa
  • Okvirna mjesečna plataPo dogovoru
  • Nivo u karijeriDrugo
  • IskustvoDrugo
  • SpolM/Ž
  • EdukacijaFakultetsko